Årsmøte

Årsmøte 26.04.2016

Årsmøte avholdes på Åretta u-skole tirsdag 26. april kl. 18.

Sakspapirer med unntak av regnskap/budsjett og valgkomiteens innstilling blir ikke utdelt på møtet.


Saksliste Årsmøte 2016

1. Godkjenne de stemmeberettigede.

2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.

3. Velge dirigent, referent samt to medlemmer til å underskrive protokollen.

4. Behandle idrettslagets årsmelding, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger. Årsmelding SAIL 2015.pdf

5. Regnskap. Medlemmer som ønsker regnskap tilsendt kan henvende seg til kasserer, hallgrim.ous@gmail.com

6. Innkomne saker

  1. Tråkkemaskin Sak 1 Tråkkemaskin.pdf
  2. Engesvea idrettspark Sak 2 Engesvea idrettspark.pdf Søre Ål Il sitt forslag til endring av idrettsparken.pdf
  3. Medlemskap Norges friidrettsforbund Sak 3 Forslag om å melde Søre Ål IL inn i Norsk Friidrett.pdf

7. Fastsette medlemskontingent.

8. Budsjett. Framlegges på møtet.

9. Arbeids- og Organisasjonsplan Søre Ål Arbeidsplan.pdf

10. Valg. Valgkomiteens innstilling: Valgkomiteens innstilling 2016 Søre Ål IL.pdf

Hjertestans under Søre-Ål runden

En av deltakerne på Søre Ål runden lørdag 27.2 fikk hjertestans rett før mål.

Takket være raskt innsats fra kyndig helsepersonell og andre som var i nærheten, ble det startet livreddende hjelp umiddelbart. Sykebil og luftambulanse var på stedet ganske raskt. De klarte å få gjenopplivet personen og han ble fraktet til sykehuset med ambulanse.

Jeg har vært i kontakt med familien to ganger og de kan opplyse at det så langt har gått bra. Han er fortsatt på sykehus. Familien ønsker å formidle at de er alle evig takknemlig og kan ikke få fullrost nok de som bidro.Han er ikke hjemmehørende i distriktet.

Jeg vil takke alle som bidro under hendelsen og er veldig glad for at dette endte bra!Eventuelle spørsmål kan rettes til undertegnede.

Bjørn Vidar Granum
Rennleder

Søre Ål-runden: Status løyper

Arrangørkomiteen for Søre Ål-runden hadde møte den 15.02.16. Slik forholdene er ute i terrenget nå, er vurderingen at det vil være uproblematisk å gjennomføre rennet lørdag 27. februar. Det er meldt snø førstkommende helg kombinert med stabile temperaturer utover uken.

Link til påmelding: https://reg.eqtiming.no/?EventUID=21161


Se løypekart og profil her: http://fintur.no/Sore-Aal-runden/Kart

Sponsorbrød

Søre ÅL IL har i februar 2016 inngått et sponsorsamarbeid med REMA 1000 Røyslimoen og REMA 1000 Søre Ål.

Det vil bli produsert sponsorbrød for Søre Ål IL. Produksjonen vil skje i samarbeid med Mesterbakeren avd. Stange, som vil produsere og selge et sponsorbrød for å promotere Søre Ål IL.

Utsalget vil skje på REMA 1000 Røyslimoen og Søre Ål. Inntekten vil for idrettslaget være kr. 2,- per salg (vil bli avsatt på egen konto hos Mesterbakeren, til utbetaling 1-2 ganger i året). Løp og kjøp!

Powered by: Bloc