Ny leder i Søre Ål IL

Håvard Selbæk (t.v.) overtar minnepinnen etter avtroppende leder Kjetil Dahlen på årsmøtet tirsdag 26.04.16. Vi takker Kjetil for god innsats og ønsker Håvard lykke til!

Årsmøte

Årsmøte 26.04.2016

Årsmøte avholdes på Åretta u-skole tirsdag 26. april kl. 18.

Sakspapirer med unntak av regnskap/budsjett blir ikke utdelt på møtet.


Saksliste Årsmøte 2016

1. Godkjenne de stemmeberettigede.

2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.

3. Velge dirigent, referent samt to medlemmer til å underskrive protokollen.

4. Behandle idrettslagets årsmelding, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger. Årsmelding SAIL 2015.pdf

5. Regnskap. Medlemmer som ønsker regnskap tilsendt kan henvende seg til kasserer, hallgrim.ous@gmail.com

6. Innkomne saker

  1. Tråkkemaskin Sak 1 Tråkkemaskin.pdf
  2. Engesvea idrettspark Sak 2 Engesvea idrettspark.pdf Søre Ål Il sitt forslag til endring av idrettsparken.pdf
  3. Medlemskap Norges friidrettsforbund Sak 3 Forslag om å melde Søre Ål IL inn i Norsk Friidrett.pdf
  4. Lovendring, endring på grunn av endret lovmal NIF. Lover Søre Ål IL 2016 - etter styremøte.pdf

7. Fastsette medlemskontingent.

8. Budsjett. Framlegges på møtet.

9. Arbeids- og Organisasjonsplan Søre Ål Arbeidsplan.pdf

10. Valg. Valgkomiteens innstilling: Valgkomiteens innstilling 2016 Søre Ål IL.pdfSøre Ål-runden: Status løyper

Arrangørkomiteen for Søre Ål-runden hadde møte den 15.02.16. Slik forholdene er ute i terrenget nå, er vurderingen at det vil være uproblematisk å gjennomføre rennet lørdag 27. februar. Det er meldt snø førstkommende helg kombinert med stabile temperaturer utover uken.

Søre Ål-Runden

Link til påmelding: https://reg.eqtiming.no/?EventUID=21161

Se løypekart og profil her: http://fintur.no/Sore-Aal-runden/Kart

Det gjøres oppmerksom på at løypa har tre mindre ekstra sløyfer ut over det som vises på kartet, slik at totallengden er 40,4 km.

Powered by: Bloc