Den 28. mars er det årsmøte i Søre Ål IL der en av sakene er valg av flere styreverv.  Fra det sittende styret blir både leder, nestleder, kasserer og ansvarlig for medlemsregister med videre.

Klubben trenger flere grenledere i styret, blant annet langrenn, hopp og idrettsskolen der alle verv er for ett år med mulighet for gjennvalg. Om du finner det interessant i å være med å utvikle klubben videre så ikke nøl med å ta kontakt med valgkomiteen bestående av Dag Høiholt Vågsnes, Marthe Ringen eller Thomas Næstad.

Send gjerne en mail  til thomasnastad@hotmail.com eller  95940719.

S K I L I S E N S :

Skilisens gjelder for den som skal delta i konkurranse fra den dagen en fyller 13 år. Den fungerer også som forsikring under trening. For å få adgang til å betale lisens må utøver sende fødselsdato, mobil og e-postadresse til lisensansvarlig i klubben (Bjørn Horten, bj-horte@online.no) som da vil utstede betalingsinformasjon. Fakta om skilisens finner du her: https://www.skiforbundet.no/fo....

Utøvere som har betalt lisens for fjoråret, vil automatisk få tilsendt beskjed om ny innbetaling. Det er utøvers ansvar å å ha løst lisens før en stiller til start i renn.


Påmeldingskontingent ved skirenn:

Hvis det ved påmelding på «minidrett» dukker opp alternativet «jeg betaler selv», skal dette brukes. Dvs. at utøveren selv må betale påmeldingskontingenten, men vil få dette refundert mot å sende kvittering til oppmann.

Når kun alternativet «legg til påmelding» (og ikke «jeg betaler selv») dukker opp, vil det bli sendt samlet faktura til Søre ÅL IL i etterkant.

Arrangementer

Krav om politiattest

Norsk idrett skal være et trygt sted å være for alle. Idrettsstyret har derfor vedtatt at alle idrettslag plikter å innhente politiattest for personer som skal utføre oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige (under 18 år) eller mennesker med utviklingshemming.

Norges idrettsforbund anbefaler idrettslag til å hente inn ny politiattest minst hvert tredje år, eller i forbindelse hvor treneren får en ny rolle i idrettslaget.

Søknadsprosedyre
Den som plikter å fremlegge en politiattest til idrettslaget, skal selv sende søknaden til politiet. Dette kan gjøres elektronisk eller per alminnelig post. Før vedkommende innen langrenn kan søke om en politiattest må han/hun få en bekreftelse fra idrettslaget på at det foreligger et behov for en politiattest. Dette skjemaet fås ved henvendelse til astridarstad@icloud.com. Skjemaet skal vedlegges søknaden.

Levert av IdrettenOnline