STIPEND TIL UTØVERE

Styret i Søre Ål IL har satt av en pott på kr. 75.000 som kan deles ut til utøvere på landslag, satsningslag og regionlag, eller utøvere som ønsker å satse på egen hånd, i sesongen 2017/18. Vi ber om at aktuelle utøvere for grenene sender en stipendsøknad til sin grenleder på e-post innen 20. november 2017. Ut over dette stipendet er det "Retningslinjer for dekning av utgifter og tildeling av støtte i Søre Ål IL" datert 25.10.2017, se hjemmesiden https://bloccontent.blob.core.... , som gjelder. Det gjøres oppmerksom på at øvre uttak for opphold og samlinger gjennom sesongen ut over stipendet er kr. 8.000. Søknad om refusjon må sendes før 1. juni 2018.

Fordeling av potten for stipend vil bli fattet av styret etter en skjønnsmessig vurdering. Stipendet vil bli utbetalt i løpet av 2017.

Grenledere:

Hopp og kombinert: Haakon Engen, haakon.engen@gmail.com

Langrenn: Bjørn Horten, bjorn@ram-arkitektur.no

Terminliste 2017/18

for yngre utøvere finner du her: http://www.soreaal.no/p/15427/...

S K I L I S E N S :

Skilisens gjelder for den som skal delta i konkurranse fra den dagen en fyller 13 år. Den fungerer også som forsikring under trening. For å få adgang til å betale lisens må utøver sende fødselsdato, mobil og e-postadresse til lisensansvarlig i klubben (Bjørn Horten, bj-horte@online.no) som da vil utstede betalingsinformasjon. Fakta om skilisens finner du her: https://www.skiforbundet.no/fo....

Utøvere som har betalt lisens for fjoråret, vil automatisk få tilsendt beskjed om ny innbetaling. Det er utøvers ansvar å å ha løst lisens før en stiller start i renn.


Krav om politiattest

Norsk idrett skal være et trygt sted å være for alle. Idrettsstyret har derfor vedtatt at alle idrettslag plikter å innhente politiattest for personer som skal utføre oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige (under 18 år) eller mennesker med utviklingshemming.

Norges idrettsforbund anbefaler idrettslag til å hente inn ny politiattest minst hvert tredje år, eller i forbindelse hvor treneren får en ny rolle i idrettslaget.

Søknadsprosedyre
Den som plikter å fremlegge en politiattest til idrettslaget, skal selv sende søknaden til politiet. Dette kan gjøres elektronisk eller per alminnelig post. Før vedkommende innen langrenn kan søke om en politiattest må han/hun få en bekreftelse fra idrettslaget på at det foreligger et behov for en politiattest. Dette skjemaet fås ved henvendelse til bjorn@ram-arkitektur.no. Skjemaet skal vedlegges søknaden.

Arrangementer

Kveldsmat etter skitrening på Søre Ål skole:

Tirsdag 14. november: Grove pizzasnurrer og grønnsaksbeger.

Tirsdag 27. november: Tomatsuppe og focaccia.

Tirsdag 12. desember: Yoghurt, kornblanding og frukt.


Lysløyperenn Sjusjøen langrennsrarena hver onsdag f.o.m. 15. nov. frem til jul. Startkontingent kr 30,-

Følgende datoer blir det lysløyperenn:

15. november fristil               22. november klassisk              29. november fristil                 6. desember klassisk                  13. desember fristil

Påmeldingskontingent ved skirenn:

Hvis det ved påmelding på «minidrett» dukker opp alternativet «jeg betaler selv», skal dette brukes. Dvs. at utøveren selv må betale påmeldingskontingenten, men vil få dette refundert mot å sende kvittering til oppmann.

Når kun alternativet «legg til påmelding» (og ikke «jeg betaler selv») dukker opp, vil det bli sendt samlet faktura til Søre ÅL IL i etterkant.

Powered by: Bloc