STIPEND TIL UTØVERE

Styret i Søre Ål IL har satt av en pott på kr. 75.000 som kan deles ut til utøvere på landslag, satsningslag og regionlag, eller utøvere som ønsker å satse på egen hånd, i sesongen 2017/18. Vi ber om at aktuelle utøvere for grenene sender en stipendsøknad til sin grenleder på e-post innen 20. november 2017. Ut over dette stipendet er det "Retningslinjer for dekning av utgifter og tildeling av støtte i Søre Ål IL" datert 25.10.2017, se hjemmesiden https://bloccontent.blob.core.... , som gjelder. Det gjøres oppmerksom på at øvre uttak for opphold og samlinger gjennom sesongen ut over stipendet er kr. 8.000. Søknad om refusjon må sendes før 1. juni 2018.

Fordeling av potten for stipend vil bli fattet av styret etter en skjønnsmessig vurdering. Stipendet vil bli utbetalt i løpet av 2017.

Grenledere:

Hopp og kombinert: Haakon Engen, haakon.engen@gmail.com

Langrenn: Bjørn Horten, bjorn@ram-arkitektur.no

Telenorkarusellen 2017

Vi ønsker å skape enda større aktivitet i alle skigrener for årsklassene opp til og med 12 år, og inviterer derfor til Telenor Karusellen i lokalmiljøer. Som tidligere samarbeider Søre ÅL IL og Gausdal skilag om dette i vår region.

Gjennom Telenor Karusellen ønsker vi å gjøre barnearrangementene inkluderende og attraktive for deltagerne.

Vi håper dette kan bidra til å kunne rekruttere flere barn, foreldre og trenere. Telenor Karusellen skal ha en åpen og inkluderende form, og bidra til en positiv utvikling, sportslig så vel som sosialt. Og med de siste års enorme respons friskt i minne, ble det i sesongen 2015-2016 satt rekord da hele 83 000 premier ble sendt ut til 550 arrangører.

Telenor Karusellen 2016/2017

Dato

Sted

Når

Torsdag

19.01.2017

Engesvea

kl. 18:30

Torsdag

02.02.2017

Kremmerlia

kl. 18:30

Torsdag

16.02.2017

Engesvea

kl. 18:30

Torsdag

02.03.2017

Kremmerlia

kl. 18:30

Torsdag

16.03.2017

Engesvea

kl. 18:30

Torsdag

30.03.2017

Kremmerlia

kl. 18:30

Påmelding skjer i hoppbakken fra kl. 18:00

Arrangementer

Ingen fremtidige arrangementer ble funnet.

DNB Hopp og kombinertskole

Alle aldersgrupper

Oppstart: Mandag 09.01.2017, kl. 18.00 – 19.30 (Fast på mandager frem til mandag 16.02.2017). Avslutning mandag 27.02.2017 med innlagt hopp/kombinertrenn.

Oppmøte: Engesvea hoppanlegg, Søre ÅL

Oppmann: Åge Østerhaug, tlf: 90 21 92 46

Påmelding til age@osterhaug.net eller ved oppmøte.

Deltakerne vil få profesjonell veiledning fra instruktører fra NTG Lillehammer. Hoppanlegget er et rekrutteringsanlegg hvor deltakerne kan prøve seg i ulike bakkestørrelser, dvs. K3, K8, K12,5 eller K17,5. Engesvea hoppanlegg har fasiliteter med garderober, toaletter og kiosk.

Hopputstyr (ski, sko og hjelm)kan leies av klubben - kr. 200 per sesong.

Powered by: Bloc