Saksliste Årsmøte 2022

Postet av Søre Ål IL den 23. Mar 2022

Årsmøte avholdes på stasjonen Cafe onsdag 30. mars kl. 19.00.

Sakspapirer med unntak av regnskap/budsjett og valgkomiteens innstilling blir ikke utdelt på møtet.

Saksliste Årsmøte 2022

1. Godkjenne de stemmeberettigede.

2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.

3. Velge dirigent, referent samt to medlemmer til å underskrive protokollen.

4. Behandle idrettslagets årsmelding, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger:Årsmelding 2021.pdf

5. Regnskap. Medlemmer som ønsker regnskap tilsendt kan henvende seg til kasserer, Bergsvein Træthaug på mail bt@thallaug.no

6. Fastsette medlemskontingent. Medlemskontigent foreslås uendret. 

7. Budsjett. Framlegges på møtet.

8. Godkjenning av Arbeids- og Organisasjonsplan og Søre Ål ILs lover : Lover for Søre Ål IL - 2022.docx

9. Valg. Valgkomiteens innstilling:Innstilling-fra-valgkomiteen-for-Søre-Ål-IL-2022.-23..03.2022.pdf  
Årsmøte 2022

Postet av Søre Ål IL den 4. Mar 2022

Vi ønsker velkommen til årsmøte i Søre Ål IL onsdag  30. mars 2022 på Åretta ungdomsskole klokken 19.00.

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være innkommet til styret ved styreleder Håvard Selbæk senest 16. mars på post@saal.no

Sakspapirer og årsmøteinnkalling vil bli lagt ut på klubbens hjemmeside www.soreaal.no senest en uke før møtet.
Høstens Maihaugdugnader

Postet av Søre Ål IL den 1. Sep 2021


Nå er påmeldingen til høstens dugnader i Maihaugsalen åpnet! 🥳🥳🥳 
Programmet for høsten er nå klart, og de har bedt oss om hjelp til å bære utstyr i forbindelse med en del arrangement. 
Rutinerte foresatte med lang fartstid som dugnadsentusiaster kjenner selvsagt til dugnadsplikten i klubben, men vi tillater oss å minne om denne for nye medlemmer; to dugnader i Maihaugsalen pr aktive barn. (I tillegg til litt annet, men det kommer senere.)
Påmelding skjer også i år i Rubic. Følg linken under eller gå inn via "Dugnader" i menyen i appen. https://app.rubic.no/Public/Projects/668
Vakter som ikke fylles vil bli fordelt.
Det kan være muligheter for gratisbilletter i forbindelse med noen av dugnadene, men dette får vi først beskjed om noen dager før.


Saksliste årsmøte Søre Ål IL 27.05.21

Postet av Søre Ål IL den 21. Mai 2021

Årsmøte avholdes på stasjonen Cafe torsdag 27. juni kl. 19.00.

Sakspapirer med unntak av regnskap/budsjett og valgkomiteens innstilling blir ikke utdelt på møtet.

På grunn av begrensninger grunnet Koronasituasjonen ønsker vi at dere som vil komme enten melder dere på ved å sende mail til post@saal.no eller trykker "skal" på arrangement opprettet på Facebook. 

Saksliste Årsmøte 2021

1. Godkjenne de stemmeberettigede.

2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.

3. Velge dirigent, referent samt to medlemmer til å underskrive protokollen.

4. Behandle idrettslagets årsmelding, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger: Årsmelding Søre Ål IL 2020.pdf

5. Regnskap. Medlemmer som ønsker regnskap tilsendt kan henvende seg til kasserer, Bergsvein Træthaug på mail bt@thallaug.no

6. Fastsette medlemskontingent. Medlemskontigent foreslås uendret. 

7. Budsjett. Framlegges på møtet.

8. Godkjenning av Arbeids- og Organisasjonsplan : Søre Ål Arbeidsplan revidert.pdf, Lover Søre Ål IL .pdf

9. Valg. Valgkomiteens innstilling: Innstilling fra valgkomite i Søre Ål IL 2021.docx
Flytting av årsmøte Søre Ål Idrettslag til 27.05.2021!!!!

Postet av Søre Ål IL den 31. Mar 2021

Med ønske om å arrangere årets årsmøte fysisk har vi besluttet å utsette det en måned.

Vi ønsker derfor velkommen til nytt årsmøte i Søre Ål IL torsdag 27. mai 2021 klokken 19.00. Avgjørelse om møtet skal gjennomføres digitalt eller med fysisk oppmøte tas når nye retningslinjer foreligger 19.05.2021.

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være innkommet til styret ved styreleder Håvard Selbæk senest 12. mai på post@saal.no

Sakspapirer og årsmøteinnkalling vil bli lagt ut på klubbens hjemmeside www.soreaal.no senest en uke før møtet.