Høstens Maihaugdugnader

Postet av Søre Ål IL den 1. Sep 2021


Nå er påmeldingen til høstens dugnader i Maihaugsalen åpnet! 🥳🥳🥳 
Programmet for høsten er nå klart, og de har bedt oss om hjelp til å bære utstyr i forbindelse med en del arrangement. 
Rutinerte foresatte med lang fartstid som dugnadsentusiaster kjenner selvsagt til dugnadsplikten i klubben, men vi tillater oss å minne om denne for nye medlemmer; to dugnader i Maihaugsalen pr aktive barn. (I tillegg til litt annet, men det kommer senere.)
Påmelding skjer også i år i Rubic. Følg linken under eller gå inn via "Dugnader" i menyen i appen. https://app.rubic.no/Public/Projects/668
Vakter som ikke fylles vil bli fordelt.
Det kan være muligheter for gratisbilletter i forbindelse med noen av dugnadene, men dette får vi først beskjed om noen dager før.


Saksliste årsmøte Søre Ål IL 27.05.21

Postet av Søre Ål IL den 21. Mai 2021

Årsmøte avholdes på stasjonen Cafe torsdag 27. juni kl. 19.00.

Sakspapirer med unntak av regnskap/budsjett og valgkomiteens innstilling blir ikke utdelt på møtet.

På grunn av begrensninger grunnet Koronasituasjonen ønsker vi at dere som vil komme enten melder dere på ved å sende mail til post@saal.no eller trykker "skal" på arrangement opprettet på Facebook. 

Saksliste Årsmøte 2021

1. Godkjenne de stemmeberettigede.

2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.

3. Velge dirigent, referent samt to medlemmer til å underskrive protokollen.

4. Behandle idrettslagets årsmelding, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger: Årsmelding Søre Ål IL 2020.pdf

5. Regnskap. Medlemmer som ønsker regnskap tilsendt kan henvende seg til kasserer, Bergsvein Træthaug på mail bt@thallaug.no

6. Fastsette medlemskontingent. Medlemskontigent foreslås uendret. 

7. Budsjett. Framlegges på møtet.

8. Godkjenning av Arbeids- og Organisasjonsplan : Søre Ål Arbeidsplan revidert.pdf, Lover Søre Ål IL .pdf

9. Valg. Valgkomiteens innstilling: Innstilling fra valgkomite i Søre Ål IL 2021.docx
Flytting av årsmøte Søre Ål Idrettslag til 27.05.2021!!!!

Postet av Søre Ål IL den 31. Mar 2021

Med ønske om å arrangere årets årsmøte fysisk har vi besluttet å utsette det en måned.

Vi ønsker derfor velkommen til nytt årsmøte i Søre Ål IL torsdag 27. mai 2021 klokken 19.00. Avgjørelse om møtet skal gjennomføres digitalt eller med fysisk oppmøte tas når nye retningslinjer foreligger 19.05.2021.

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være innkommet til styret ved styreleder Håvard Selbæk senest 12. mai på post@saal.no

Sakspapirer og årsmøteinnkalling vil bli lagt ut på klubbens hjemmeside www.soreaal.no senest en uke før møtet.
Fotballsesongen 2021

Postet av Søre Ål IL den 18. Feb 2021

pastedGraphic.png


FOTBALLSESONGEN 2021

Etter en litt anderledes fotballsesong i 2020 har vi begynt å se frem mot sesongen 2021 som vi håper blir ganske normal. Fotballsesongen i Søre Ål IL varer primært fra påskeferien til høstferien og vi ser frem til å begynne treninger på skogen bana så fort snøen er borte. 

Vi håper og tror Søre Ål Il i 2021 vil stille lag og ha treningsgrupper i klassene Jenter 6 (født 2015) – Jenter 10 (født 2011) og Gutter 6 – Gutter 9. Vi håper og tror de fleste trenere og oppmenn fra tidligere år blir med videre, og går i gang med å følge opp dette fortløpende.

I løpet av sesongen 2020 og vinteren er det blitt litt endringer i organiseringen av fotballgruppen og fotballutvalget i Søre Ål består nå av Jonna Vienola (leder), Katherine Barrios (anvarlig for jentefotball), Vegard Smedsund (ansvarlig for guttafotball), Magnus Vågsether (sportslig leder) og Håvard Selbæk (leder Søre Ål). Vi trenger å styrke laget ytterligere og er på jakt etter personer som kan hjelpe oss å bekle flere roller som blant annet banekoordinator, ta gjerne kontakt med oss om du kan hjelpe til!

Mer info vil komme når fotballsesongen nærmer seg, men om du lurer på noe eller har lyst til å bidra er du velkommen til å ta kontakt med leder Jonna (995 98 333) eller Magnus (417 60 588), eventuelt kan du sende en epost til soreaalfotball@gmail.com

Sportslig hilsen fra Søre Ål IL Fotball