Saksliste Årsmøte 2022

Postet av Søre Ål IL den 23. Mar 2022

Årsmøte avholdes på stasjonen Cafe onsdag 30. mars kl. 19.00.

Sakspapirer med unntak av regnskap/budsjett og valgkomiteens innstilling blir ikke utdelt på møtet.

Saksliste Årsmøte 2022

1. Godkjenne de stemmeberettigede.

2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.

3. Velge dirigent, referent samt to medlemmer til å underskrive protokollen.

4. Behandle idrettslagets årsmelding, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger:Årsmelding 2021.pdf

5. Regnskap. Medlemmer som ønsker regnskap tilsendt kan henvende seg til kasserer, Bergsvein Træthaug på mail bt@thallaug.no

6. Fastsette medlemskontingent. Medlemskontigent foreslås uendret. 

7. Budsjett. Framlegges på møtet.

8. Godkjenning av Arbeids- og Organisasjonsplan og Søre Ål ILs lover : Lover for Søre Ål IL - 2022.docx

9. Valg. Valgkomiteens innstilling:Innstilling-fra-valgkomiteen-for-Søre-Ål-IL-2022.-23..03.2022.pdf  
Årsmøte 2022

Postet av Søre Ål IL den 4. Mar 2022

Vi ønsker velkommen til årsmøte i Søre Ål IL onsdag  30. mars 2022 på Åretta ungdomsskole klokken 19.00.

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være innkommet til styret ved styreleder Håvard Selbæk senest 16. mars på post@saal.no

Sakspapirer og årsmøteinnkalling vil bli lagt ut på klubbens hjemmeside www.soreaal.no senest en uke før møtet.