Årsmøtet vedtok å danne gruppe for hurtigløp skøyter (kortbane) 17.06.20

Postet av Søre Ål IL den 18. Jun 2020

Årsmøte for Søre Ål IL 2020 ble avholdt på Stasjonen café 17.06.20. Tolv menn møtte opp på årsmøtet.

Den store nyheten er at årsmøtet enstemmig fattet beslutning om å danne en skøytegruppe for kortbane i Søre Ål IL. Christian Rosenvinge Fæste, tidligere kortbaneløper, orienterte om saken. Han vil være en ressursperson i etableringen og driften av gruppen. Kortbaneløp er en voksende idrett, og det finnes miljøer i Gjøvik og Hamar.

Årsmøtet vedtok også oppstart av utbygging av Engesvea nærmiljøanlegg. Anlegget skal finansieres gjennom dugnad, tildelte midler fra stiftelser og andre bidragsytere og tippemidler. Tidligere i vår ga Sparebankstiftelsen DNB 1.5 mill. kr. til tiltaket. Første del av utbyggingen er kostnadsregnet til 2,2 mill. kr. Oppstart er tenkt våren 2020, men under gitte forutsetninger har styret mandat til å starte opp i inneværende år.

Håvard Selbæk tok gjenvalg i to nye år som formann. Medlemskontingenten forblir uendret.


0 Kommentar

Saksliste Årsmøte 2020

Postet av Søre Ål IL den 10. Jun 2020

Årsmøte avholdes på stasjonen Cafe onsdag 17. juni kl. 19.

Sakspapirer med unntak av regnskap/budsjett og valgkomiteens innstilling blir ikke utdelt på møtet.

På grunn av begrensninger grunnet Koronasituasjonen ønsker vi at dere som vil komme enten melder dere på ved å sende mail til post@saal.no eller trykker "skal" på arrangement opprettet på Facebook. 

Saksliste Årsmøte 2020

1. Godkjenne de stemmeberettigede.

2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.

3. Velge dirigent, referent samt to medlemmer til å underskrive protokollen.

4. Behandle idrettslagets årsmelding, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger: Årsmelding SAIL 2019.pdf

5. Regnskap. Medlemmer som ønsker regnskap tilsendt kan henvende seg til kasserer, Bergsvein Træthaug på mail bt@thallaug.no

6. Fastsette medlemskontingent. Medlemskontigent foreslås uendret. 

7. Budsjett. Framlegges på møtet.

8. Oppstart av utbygging av Engesvea Nærmiljøanlegg. Styret forslår at årsmøte går inn for å starte utbyggingen av Engesvea Nærmiljøanlegg. Anlegget skal finansieres gjennom dugnad, tildelte midler fra stiftelser og andre bidragsytere og tippemidler. 

9. Opprettelse av avdeling for hurtigløpsskøyter(kortbane) og søke medlemskap i Norges Skøyteforbund. 

- orientering om saken ved Christian Rosenvinge Fæste

10. Godkjenning av Arbeids- og Organisasjonsplan : Søre Ål Arbeidsplan revidert.pdf, Lover Søre Ål IL .pdf

11. Valg. Valgkomiteens innstilling: 

0 Kommentar

Levert av IdrettenOnline