Årsmøte Søre Ål IL 29.03.2017

Postet av Søre Ål IL den 22. Mar 2017

Årsmøte avholdes på Åretta u-skole onsdag 29. mars kl. 19.

Sakspapirer med unntak av regnskap/budsjett og valgkomiteens innstilling blir ikke utdelt på møtet.


Saksliste Årsmøte 2017

1. Godkjenne de stemmeberettigede.

2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.

3. Velge dirigent, referent samt to medlemmer til å underskrive protokollen.

4. Behandle idrettslagets årsmelding, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger. Årsmelding SAIL 2016.pdf

5. Regnskap. Medlemmer som ønsker regnskap tilsendt kan henvende seg til kasserer, hallgrim.ous@gmail.com

6. Fastsette medlemskontingent.

7. Budsjett. Framlegges på møtet.

8. Arbeids- og Organisasjonsplan Søre Ål Arbeidsplan.pdf

9. Valg. Valgkomiteens innstilling:Valgkomiteens innstilling 2017 Søre Ål IL.pdf


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.