Årsmøte Sør Ål IL 4. april 2018

Postet av Søre Ål IL den 25. Mar 2018

Årsmøte avholdes på Åretta u-skole onsdag 4. april kl. 19.

Sakspapirer med unntak av regnskap/budsjett og valgkomiteens innstilling blir ikke utdelt på møtet.

Saksliste Årsmøte 2018

1. Godkjenne de stemmeberettigede.

2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.

3. Velge dirigent, referent samt to medlemmer til å underskrive protokollen.

4. Behandle idrettslagets årsmelding, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger. Årsmelding SAIL 2017 pdf.pdf

5. Regnskap. Medlemmer som ønsker regnskap tilsendt kan henvende seg til kasserer, Bergsvein Træthaug på mail bt@thallaug.no

6. Fastsette medlemskontingent. 

7. Budsjett. Framlegges på møtet.

8. Arbeids- og Organisasjonsplan Søre Ål Arbeidsplan.pdf

9. Presentasjon av Prosjekt klubbhus og fremdrift i Engesvea idrettspark. 

10. Valg. Valgkomiteens innstilling: valg 2018.docx


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.