Søre Ål IL aktivitetshus

Postet av Søre Ål IL den 6. Jul 2018

Vi har nå siden jul jobbet med et prosjekt vi kaller Søre Ål IL Aktivitetshus. Det er en møteplass for Idrettslagets medlemmer og for bydelens beboere. Huset vil bli plassert mitt i Engesvea Idrettspark mellom hoppbakkene og skianlegget, hvor det i tillegg er prosjektert inn fotballbane, basketballbane, volleyballbane, skateanlegg og sykkelsti. Vi ønsker at dette huset skal være kjernen i dette aktivitetsområder og et møtepunkt for alle som bruker anlegget. Vi ønsker også å legge til rette for å skape en lavterskel møteplass for ungdom i byen med muligheter for fritidsklubb og lignende aktiviteter, og kanskje en pensjonistkafe en gang i uken. Kveldsmatprosjekt har en sentral rolle i oppbyggingen av kjøkkenet slik at vi kan videreutvikle prosjektet med servering av sunn, næringsrik mat til våre medlemmer og tilby kurs i ernæring og matlaging på ulike nivåer. 

 

Aktivitetshuset vil romme garderobe med toaletter, et forsamlingsrom med scene og lager, et kjøkken, et kombinert målhus/møterom, bøttekott og teknisk rom. Det tenkes anlagt en terrasse/balkong på utsiden av bygget (mot nordvest). Forsamlingsrommet vil kunne huse premieutdelinger, skiseksa og vil kunne leies til selskap og møter. 

 

Vi har hatt en god prosess med kommunen som har endt opp i et punktfeste med avtale for 40 år. Dette gir oss trygghet for at huset står trygt, og det gir oss også muligheter for finansiering da huset får en panteverdi. Som idrettshus er vi berettiget til spillemidler tilsvarende 1/3 av totalrammen samt momskompensasjon. Resten håper vi å finansiere gjennom egne midler, bidrag fra samarbeidspartnere, stiftelser og næringsliv, samt mulig lån i bank.

 

Det som gjør dette prosjektet ekstra spesielt er at vi har inngått en avtale med yrkesskolen på Lillehammer om at de skal sette det opp for oss. Dette, sammen med meget gode avtaler med leverandører,  gjør at kostnaden med prosjektet er mye lavere enn hva vi måtte ha betalt med en kommersiell entreprenør. Yrkesskolen ønsker å bruke prosjektet i opplæringen av alle fag og regner med å bruke to år på huset. Vi synes det er flott at vi kan være med i et prosjekt som gir nyttig opplæring og arbeidserfaring for fremtidens håndverkere. 

 

For å sikre en best mulig økonomi i prosjektet er vi avhengig av gode støttespillere. Vi ønsker gjerne innspill fra våre medlemmer om mulige  gode innkjøpsavtaler for klubben eller om næringslivsaktører som kan ønske å støtte oss økonomisk. 

 

Når styret har fått på plass et tilfredstillende budsjett vil det bli utlyst en ekstraordinær generalforsamling. Vi har som målsetting at denne skal bli avholdt innen utgangen av august. 

 

Om noen har spørsmål eller innspill til prosjektet så ta gjerne kontakt på mail post@saal.no eller per telefon 41322521.


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.