Innkalling til ekstraordinær generalforsamling torsdag 1. november

Postet av Søre Ål IL den 15. Okt 2018

Til medlemmene i Søre Ål IL 

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Søre Ål IL

Styret innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling i Søre Ål IL. 

Årsmøtet avholdes den 01.11.18 klokka 18.00 på Åretta Ungdomskole.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på www.soreaal.no.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.


Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

styret Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.