Sakliste og saksdokumenter for ekstraordinært årsmøte i Søre Ål IL

Postet av Søre Ål IL den 22. Okt 2018

Til medlemmer i Søre Ål IL                                                              Lillehammer, 22. oktober 2018

Sakliste og saksdokumenter for ekstraordinært årsmøte i Søre Ål IL

Styret viser til innkalling til årsmøte av 15.10.2018.

Årsmøtet avholdes den 1.11.2018 på Åretta Ungdomsskole klokken 18.00. 

Under følger saklisten for årsmøtet:

Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigete

Sak 2: Godkjenne innkallingen

Sak 3: Godkjenne saklisten

Sak 4: Godkjenne forretningsorden

Sak 5: Velge dirigent

Sak 6: Velge referent

Sak 7: Velge to medlemmer til å underskrive protokollen


Sak 8:     Styret i Søre Ål IL ønsker å starte barnefotball for aldersgruppen 6-12 år i klubben. Tilbudet skal gjelde barn i Søre Ål Skolekrets, og vi vil ønsker å starte fra årskull 2012.  Vi ønsker derfor å melde Søre Ål IL inn i Norges Fotballforbund. For fullstendig prosjektbeskrivelse se vedlegg 2. 


Forslag til vedtak: Søre ÅL IL søker medlemskap i Norges Fotballforbund. Idrettslaget starter med å gi et tilbud til 2012 årgangen i Søre Ål skolekrets fra våren 2019. 


Sak 9:     Styret i Søre Ål IL har vedtatt å bygge Søre Ål Aktivitetshus i Engesvea. For prosjektbeskrivelse og budsjett se vedlegg 3 og 4. 


Forslag til vedtak: Søre Ål IL vedtar å bygge Søre Ål Aktivitetshus, og vedtar at styret kan bruke inntil kr 500.000 av klubbens egenkapital.


Vedlagt er følgende dokumenter:


Med vennlig hilsen

Styret i Søre Ål ILHåvard Selbæk, leder.


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.