Dugnad høsten/vinter 2020-2021

Postet av Søre Ål IL den 4. Nov 2018

Velg hvilke dugnader du skal gå på 

Du kan nå selv plukke hvilke dugnader du skal gå på! Meld deg på!!


Maihaugsalen høst 2020


                                    

Etter at du har meldt deg på så får du en bekreftelse per e-post, men skriv ned når du har meldt deg på selv også. Det er lett å glemme:) Du er selv ansvarlig for å stille eventuell vikar på din vakt.


Hvorfor dugnad?
Frivillig arbeid gjennom dugnad er en avgjørende ressurs for vårt idrettslag og helt nødvendig for at medlemmene skal kunne få et godt og variert aktivitetstilbud til en lav kostnad. I Søre Ål IL er det ingen lønnsutgifter - alt arbeid utføres på frivilling basis.


Det forventes at foreldre/foresatte til aktive medlemmer stiller på dugnad i regi av idrettslaget. Med aktive medlemmer menes barn og ungdom som deltar på trening og aktiviteter i regi av klubben. For hver aktive utøver må det påregnes minst 2 dugnadsvakter, hvorav de fleste for tiden er knyttet til arbeid på Maihaugen, med utrigg av utstyr på kveldstid eller parkeringsvakt på arrangement.

I tillegg må foreldre av aktive barn i klubben være med å arrangere minst ett av arrangementene Søre Ål-runden, Natrudstilrennene, Søre Ål-lekene eller Trollski. Vi er en stolt arrangementsklubb og oppfordrer våre medlemmer om å hjelpe oss å gjøre våre arrangement enda bedre. Søre Ål Runden og Natrudstilrennet er potensielt store inntektskilder for klubben som vi ønsker å utvikle videre sammen med våre medlemmer.

Det er dugnadsfritak for aktive førskolebarn på idrettsskolen. Støttemedlemmer, ordinære medlemmer og familiemedlemmer uten aktive utøvere har ikke dugnadsplikt, men vi setter stor pris på de som ønsker å stille opp for idrettslaget. Aktive over 15 år oppfordres til å utføre dugnadsvaktene selv.


Spørsmål? Ta kontakt med dugnadsansvarlig Kevin Richardsen,dugnad1@outlook.com eller tel 480 57 233


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.