Saksliste Årsmøte 2019

Postet av Søre Ål IL den 21. Mar 2019

Årsmøte avholdes på Åretta u-skole torsdag 28. mars kl. 19.

Sakspapirer med unntak av regnskap/budsjett og valgkomiteens innstilling blir ikke utdelt på møtet.

Saksliste Årsmøte 2019

1. Godkjenne de stemmeberettigede.

2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.

3. Velge dirigent, referent samt to medlemmer til å underskrive protokollen.

4. Behandle idrettslagets årsmelding, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger: Årsmelding SAIL 2018.pdf

5. Regnskap. Medlemmer som ønsker regnskap tilsendt kan henvende seg til kasserer, Bergsvein Træthaug på mail bt@thallaug.no

6. Fastsette medlemskontingent. Medlemskontigent foreslås uendret. 

7. Budsjett. Framlegges på møtet.

8. Vedtektsendring § 15 pkt 10 b),:

  • 6 styremedlemmer, 4 utvalgsledere (langrenn, idrettsskole, hopp/kombinert og fotball) (1 år), kasserer (2 år) og
    Web- og administrasjonsansvarlig (2 år) samt 3 varamedlemmer (1 år). Kasserer i partallsår og
    Web- og administrasjonsansvarlig i oddetallsår.

9. Godkjenning av Arbeids- og Organisasjonsplan : Søre Ål Arbeidsplan revidert.pdf, Lover Søre Ål IL .pdf

10. Valg. Valgkomiteens innstilling: Innstilling nye styremedlemmer Søre Ål IL.pdf


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.