Saksliste Årsmøte 2020

Postet av Søre Ål IL den 10. Jun 2020

Årsmøte avholdes på stasjonen Cafe onsdag 17. juni kl. 19.

Sakspapirer med unntak av regnskap/budsjett og valgkomiteens innstilling blir ikke utdelt på møtet.

På grunn av begrensninger grunnet Koronasituasjonen ønsker vi at dere som vil komme enten melder dere på ved å sende mail til post@saal.no eller trykker "skal" på arrangement opprettet på Facebook. 

Saksliste Årsmøte 2020

1. Godkjenne de stemmeberettigede.

2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.

3. Velge dirigent, referent samt to medlemmer til å underskrive protokollen.

4. Behandle idrettslagets årsmelding, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger: Årsmelding SAIL 2019.pdf

5. Regnskap. Medlemmer som ønsker regnskap tilsendt kan henvende seg til kasserer, Bergsvein Træthaug på mail bt@thallaug.no

6. Fastsette medlemskontingent. Medlemskontigent foreslås uendret. 

7. Budsjett. Framlegges på møtet.

8. Oppstart av utbygging av Engesvea Nærmiljøanlegg. Styret forslår at årsmøte går inn for å starte utbyggingen av Engesvea Nærmiljøanlegg. Anlegget skal finansieres gjennom dugnad, tildelte midler fra stiftelser og andre bidragsytere og tippemidler. 

9. Opprettelse av avdeling for hurtigløpsskøyter(kortbane) og søke medlemskap i Norges Skøyteforbund. 

- orientering om saken ved Christian Rosenvinge Fæste

10. Godkjenning av Arbeids- og Organisasjonsplan : Søre Ål Arbeidsplan revidert.pdf, Lover Søre Ål IL .pdf

11. Valg. Valgkomiteens innstilling: 

Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.