Saksliste årsmøte Søre Ål IL 27.05.21

Postet av Søre Ål IL den 21. Mai 2021

Årsmøte avholdes på stasjonen Cafe torsdag 27. juni kl. 19.00.

Sakspapirer med unntak av regnskap/budsjett og valgkomiteens innstilling blir ikke utdelt på møtet.

På grunn av begrensninger grunnet Koronasituasjonen ønsker vi at dere som vil komme enten melder dere på ved å sende mail til post@saal.no eller trykker "skal" på arrangement opprettet på Facebook. 

Saksliste Årsmøte 2021

1. Godkjenne de stemmeberettigede.

2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.

3. Velge dirigent, referent samt to medlemmer til å underskrive protokollen.

4. Behandle idrettslagets årsmelding, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger: Årsmelding Søre Ål IL 2020.pdf

5. Regnskap. Medlemmer som ønsker regnskap tilsendt kan henvende seg til kasserer, Bergsvein Træthaug på mail bt@thallaug.no

6. Fastsette medlemskontingent. Medlemskontigent foreslås uendret. 

7. Budsjett. Framlegges på møtet.

8. Godkjenning av Arbeids- og Organisasjonsplan : Søre Ål Arbeidsplan revidert.pdf, Lover Søre Ål IL .pdf

9. Valg. Valgkomiteens innstilling: Innstilling fra valgkomite i Søre Ål IL 2021.docxKommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.