Saksliste Årsmøte 2022

Postet av Søre Ål IL den 23. Mar 2022

Årsmøte avholdes på stasjonen Cafe onsdag 30. mars kl. 19.00.

Sakspapirer med unntak av regnskap/budsjett og valgkomiteens innstilling blir ikke utdelt på møtet.

Saksliste Årsmøte 2022

1. Godkjenne de stemmeberettigede.

2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.

3. Velge dirigent, referent samt to medlemmer til å underskrive protokollen.

4. Behandle idrettslagets årsmelding, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger:Årsmelding 2021.pdf

5. Regnskap. Medlemmer som ønsker regnskap tilsendt kan henvende seg til kasserer, Bergsvein Træthaug på mail bt@thallaug.no

6. Fastsette medlemskontingent. Medlemskontigent foreslås uendret. 

7. Budsjett. Framlegges på møtet.

8. Godkjenning av Arbeids- og Organisasjonsplan og Søre Ål ILs lover : Lover for Søre Ål IL - 2022.docx

9. Valg. Valgkomiteens innstilling:Innstilling-fra-valgkomiteen-for-Søre-Ål-IL-2022.-23..03.2022.pdf  Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.