Årsmøte 26.04.2016

Postet av Søre Ål IL den 17. Okt 2016


Årsmøte avholdes på Åretta u-skole tirsdag 26. april kl. 18.

Sakspapirer med unntak av regnskap/budsjett og valgkomiteens innstilling blir ikke utdelt på møtet.


Saksliste Årsmøte 2016

1. Godkjenne de stemmeberettigede.

2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.

3. Velge dirigent, referent samt to medlemmer til å underskrive protokollen.

4. Behandle idrettslagets årsmelding, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger. Årsmelding SAIL 2015.pdf

5. Regnskap. Medlemmer som ønsker regnskap tilsendt kan henvende seg til kasserer, hallgrim.ous@gmail.com

6. Innkomne saker

  1. Tråkkemaskin Sak 1 Tråkkemaskin.pdf
  2. Engesvea idrettspark Sak 2 Engesvea idrettspark.pdf Søre Ål Il sitt forslag til endring av idrettsparken.pdf
  3. Medlemskap Norges friidrettsforbund Sak 3 Forslag om å melde Søre Ål IL inn i Norsk Friidrett.pdf

7. Fastsette medlemskontingent.

8. Budsjett. Framlegges på møtet.

9. Arbeids- og Organisasjonsplan Søre Ål Arbeidsplan.pdf

10. Valg. Valgkomiteens innstilling: Valgkomiteens innstilling 2016 Søre Ål IL.pdf


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.