S K I L I S E N S :

Skilisens gjelder for den som skal delta i konkurranse fra den dagen en fyller 13 år. Den fungerer også som forsikring under trening. For å få adgang til å betale lisens må utøver sende fødselsdato, mobil og e-postadresse til lisensansvarlig i klubben (Bjørn Horten, bj-horte@online.no) som da vil utstede betalingsinformasjon. Fakta om skilisens finner du her: https://www.skiforbundet.no/fo....

Utøvere som har betalt lisens for fjoråret, vil automatisk få tilsendt beskjed om ny innbetaling. Det er utøvers ansvar å å ha løst lisens før en stiller til start i renn.Påmeldingskontingent ved skirenn:

Hvis det ved påmelding på «minidrett» dukker opp alternativet «jeg betaler selv», skal dette brukes. Dvs. at utøveren selv må betale påmeldingskontingenten, men vil få dette refundert mot å sende kvittering til oppmann.

Når kun alternativet «legg til påmelding» (og ikke «jeg betaler selv») dukker opp, vil det bli sendt samlet faktura til Søre ÅL IL i etterkant.


Arrangementer


Krav om politiattest

Norsk idrett skal være et trygt sted å være for alle. Idrettsstyret har derfor vedtatt at alle idrettslag plikter å innhente politiattest for personer som skal utføre oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige (under 18 år) eller mennesker med utviklingshemming.

Norges idrettsforbund anbefaler idrettslag til å hente inn ny politiattest minst hvert tredje år, eller i forbindelse hvor treneren får en ny rolle i idrettslaget.

Søknadsprosedyre
Den som plikter å fremlegge en politiattest til idrettslaget, skal selv sende søknaden til politiet. Dette kan gjøres elektronisk eller per alminnelig post. Før vedkommende innen langrenn kan søke om en politiattest må han/hun få en bekreftelse fra idrettslaget på at det foreligger et behov for en politiattest. Dette skjemaet fås ved henvendelse til astridarstad@icloud.com. Skjemaet skal vedlegges søknaden.