Idrettsskolen i Søre Ål

På mandager mellom klokken 1700 og 1900 er det idrettsskole i Søre Ål Idrettslag. Førskole møter 17.00-18.00 første uke etter høstferien, mens 1.-3. klasse har tid fra 18.00-19.00. Idrettsskolen er et allsidig tilbud til de yngste barna, fra siste års barnehage til 3. klasse. Det veksles mellom å være inne i gymsalene på Åretta ungdomsskole og ute i nærmiljøet. Idrettsskolen er 100 prosent foreldredrevet og hvert av de fire trinnene har én kontaktperson (se til høyre på siden her)

Deltakelse forutsetter at barnet meldes inn i klubben, og for mange vil det lønne seg å vurdere familiemedlemskap. Tidligere praksis med mulighet for kun å betale for idrettsskole er ikke lenger et alternativ, blant annet av hensyn til forsikringsdekning. Fakturaer vil bli sendt i løpet av sesongen. Når du tar kontakt for å melde inn ditt barn er det viktig at vi får så fullstendige opplysninger som mulig; navn, fødselsdato, adresse, navn på foresatte, mobilnummer og e-postadresser. Det er selvsagt helt i orden å være med på en trening eller to for å teste om tilbudet slår an hos barnet, før man bestemmer seg.

Vi ønsker alle barn og foreldre velkommen til tilbudet, og om det er foreldre som har lyst til å være med i trenergjengen, så er det alltid plass til flere.


Kontaktpersoner

Leder Idrettsskolen og kontaktperson førskole 2020/2021:

Asgeir Risheim Kvam

Mobil : ‭450 24 612

E-post: asgeir@risheimkvam.com

Kontaktperson 1. og 3. klasse:


2. klasse: